PBN (voormalig Etexcompany)

Voor PBN ging flooreer! opzoek naar de identiteit van PBN: Wie ben je? Wat voeg je toe? En waarom besta je? D.m.v. een groepssessie waar het hele bedrijf aan deelnam, gingen de medewerkers samen opzoek naar hun gemeenschappelijke deler. Aan de hand van deze identiteit werd de strategie bepaald. Er is persoonlijke gesproken met diverse stakeholders van PBN en op basis van hun behoefte is er een plan van aanpak gemaakt voor 2014, 2015 en nu 2016. De focus omvat doorvoeringen, onderhoud en facilitair manager/ gebouwenbeheerders. Ook is het onderhoudslogboek onder de loep genomen. Hoe ervaart de markt deze en wat kan er beter?